PROGRAMMA

PROGRAMMA

Senior Legal Counsel Academy | Het programma

null

De Senior Legal Councel Academy is speciaal ontwikkeld voor u: de ervaren bedrijfsjurist die wil doorgroeien naar een strategische positie binnen de organisatie. De opleiding helpt u om de brug te slaan van de functie van juridisch professional naar de positie van ‘trusted advisor’. Onder leiding van ervaren general counsel en trainers werkt u, aan de hand van concrete casuïstiek, aan uw vermogen om u als een volwaardig gesprekspartner van bestuur en hoger management te positioneren.

Voorafgaand aan de eerste dag inventariseert u in een intakegesprek met één van de hoofddocenten uw persoonlijke leerdoelen.

Klik op onderstaande dagen om inzicht te krijgen in het programma.

Dag 1
Persoonlijk leiderschap en effectiviteit

Tijdens deze dag krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke leiderschapsstijl en het effect daarvan op anderen.

Docenten: mr. Anton-Pieter van Logtestijn en mr. Anne Geertsema

Programma

 • Persoonlijke missie
 • Drijfvereninventarisatie met behulp van ‘My Motivation Insights’
 • Kernkwaliteiten en valkuilen
 • Persoonlijke communicatiestijl

Aan het einde van dag 1 vindt een kennismakingsdiner met alle deelnemers plaats.

Dag 2
Communicatieve vaardigheden

Op deze dag krijgt u meer inzicht in uw manier van communiceren, uw kernkwaliteiten en uw valkuilen. U krijgt meer inzicht in uw persoonlijke communicatiestijl en het effect daarvan op anderen. Hierdoor bent u in staat om uw communicatieve vaardigheden doelgericht in te zetten.

Docenten: mr. Anton-Pieter van Logtestijn en mr. Anne Geertsema

Programma

 • Trusted advisor: adviestechnieken
 • Business en sparringpartner worden van operationeel management; gespreks- en uitvraagtechnieken
 • Verdieping onderhandelings- en conflicthanteringstechnieken
 • Beïnvloeden
 • Oefenen met acteurs

Dag 3
De (veranderende) rol van de bedrijfsjurist
Strategiebepaling van de organisatie en van de juridische afdeling

Deze dag bestaat uit twee onderdelen. In de ochtend kijkt u naar uw functie van hedendaagse bedrijfsjurist in een snel veranderende wereld. In de middag komt strategie aan de orde. Hoe vertaalt de strategie van de onderneming zich in de opdracht aan de juridische afdeling en wat betekent dat voor de prioritering van uw werkzaamheden.

Docenten: mr. Anton-Pieter van Logtestijn, mr. Anne Geertsema en mr. Max Hübner

Programma

Dagdeel 1

 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • De (veranderende) rol van de bedrijfsjurist
 • Multidisciplinaire teamplayer

Dagdeel 2

 • Missie van de organisatie
 • Opdracht aan de juridische afdeling
 • Positionering van de bedrijfsjurist in de organisatie
 • Persoonlijke doelen afstemmen op de opdracht aan de juridische afdeling
 • Corporate en boardroom dynamics

Dag 4
Boardroom dynamics
Risicomanagement en omgaan met dilemma’s

Op de ochtend van dag 4 inventariseert u de speelruimte om als ‘trusted advisor’ op te treden en leert u hoe te overtuigen en te beïnvloeden in het operationeel management en de board.  In de middag staat u stil bij risicomanagement en het omgaan met dilemma’s.

Docenten: mr. Anton-Pieter van Logtestijn, mr. Anne Geertsema, mr. Anja van Bergen – Van Kruijsbergen en mr. Roland Notermans.

Programma

Dagdeel 1

 • Stakeholder management; systeemanalyse
 • Draagvlak creëren
 • Overtuigen en beïnvloeden in de business en de board
 • Ethische dilemma’s bespreekbaar maken
 • Strategiebepaling van de organisatie en van de juridische afdeling

Dagdeel 2

 • Ethiek en de waarden van uw onderneming
 • Legal riskmanagement in de organisatie
 • Schade en schande; casestudies reputatiemanagement
 • Compliance: nu en in de toekomst

Dag 5
(Informeel) leiding geven
Praktijkintegratie

Op deze dag leert u hoe u als (informeel) leider het beste uit mensen haalt. U maakt kennis met de principes van coachend leidinggeven en u leert om constructief feedback te geven en te ontvangen.

In de middag wordt u uitgedaagd om actief bij te dragen aan de praktijkintegratie van de opleiding. Middels regietheater worden er praktijksituaties gespeeld waarbij u de acteurs aanstuurt.

Docenten: mr. Anton-Pieter van Logtestijn en mr. Anne Geertsema.

Programma

Dagdeel 1

 • Uw persoonlijke leiderschapsstijl
 • Aansturen van professionals
 • Coachingsvaardigheden
 • Feedback geven en ontvangen

Dagdeel 2

 • Regietheater
 • Afsluiting
 • Borreln

Start- en vervolgdata van de opleiding

null

Klik hier om je aan te melden voor de NAJAARSOPLEIDING die start in november 2024.

Klik hier om je aan te melden voor de VOORJAARSOPLEIDING die start in april 2025.